! AKCE : Sleva -20% na vŇ°echno jen do 15.9.2023. Kup√≥n LETO20 vloŇĺte v n√°kupn√≠m koŇ°√≠ku.

Worldwide

Mechové hodiny

N√ĀSTńöNN√Č mechov√© hodiny

Stejnńõ jako u ostatn√≠ch naŇ°ich produktŇĮ jsme se pŇôi v√Ĺrobńõ hodin inspirovali pŇô√≠rodou. Navrhli jsme vlastn√≠¬† Mossdesign mechov√© hodiny ,¬† ruńćnńõ vyr√°bńõn√© z masivn√≠ho dubu a¬† stabilizovan√©ho mechu .¬†

D√≠ky procesu stabilizace¬† nevyŇĺaduj√≠ mechov√© hodiny speci√°ln√≠ p√©ńći,¬† pŇôińćemŇĺ si zachov√°vaj√≠ svou pŇôirozenou kr√°su des√≠tky let. VŇ°echny naŇ°e¬† mechov√© hodiny jsou vybaveny kvalitn√≠m hodinov√Ĺm strojkem QUARTZ s tich√Ĺm chodem , takŇĺe V√°s nebudou obtńõŇĺovat nepŇô√≠jemn√Ĺm t√≠k√°n√≠m ve dne ani v noci.

Kruhové nástenné machové hodiny

Designové mechové hodiny

Dochvilnost je v√Ĺsada kr√°lŇĮ, a proto jsou hodiny nezbytn√Ĺm doplŇąkem kaŇĺd√© dom√°cnosti a kancel√°Ňôe . Mal√©, velk√©, kulat√©, hranat√© s cifern√≠kem nebo bez nńõj, nejdŇĮleŇĺitńõjŇ°√≠ je, aby byly pŇôesn√© a spolehliv√© . Zrak n√°m na nńõ padne nńõkolikr√°t dennńõ, takŇĺe by mńõly b√Ĺt nejen funkńćn√≠m, ale z√°roveŇą designov√Ĺm prvkem interi√©ru. PŇôesnńõ takov√© jsou origin√°ln√≠ mechov√© hodiny z d√≠lny Mossdesign .¬†

Mechov√© hodiny vyr√°b√≠me ve 3 designov√Ĺch proveden√≠ch:

STOLN√ć mechov√© hodiny

Mechov√© hodiny vyr√°b√≠me v rŇĮzn√Ĺch velikostech , materi√°lov√Ĺch a barevn√Ĺch proveden√≠ch . V naŇ°√≠ nab√≠dce naleznete ¬†mechov√© hodiny s cifern√≠kem nebo bez cifern√≠ku. Nab√≠z√≠me tak√© moŇĺnost v√Ĺbńõru barvy ruńćińćek , aby VaŇ°e nov√© mechov√© hodiny dokonale ladily s cel√Ĺm interi√©rem.

Velmi obl√≠ben√Ĺm designov√Ĺm a praktick√Ĺm interi√©rov√Ĺm prvkem jsou¬†¬† stoln√≠ hodiny o prŇĮmńõru 20cm , kter√© oŇĺiv√≠ kaŇĺd√Ĺ pracovn√≠ stŇĮl ńći polińćku. Tak jako vŇ°echny naŇ°e mechov√© hodiny, i stoln√≠ hodiny jsou vsazeny do kvalitn√≠ho dubov√©ho r√°mu ve 3 barevn√Ĺch odst√≠nech. U tohoto typu hodin nab√≠z√≠me nav√≠c moŇĺnost grav√≠rov√°n√≠ loga ńći personalizovan√©ho n√°pisu , d√≠ky ńćemuŇĺ z√≠sk√°te pńõkn√Ĺ a origin√°ln√≠ d√°rek pro sv√© klienty ńći zn√°m√©.¬†

PROńĆ SI OBJEDNAT MECHOV√Č HODINY MOSSDESIGN?

slovakia

Poctiv√° slovensk√° ruńćn√≠ v√Ĺroba

Machov√© hodny - kvalitn√Ĺ dubov√Ĺ r√°m

Kvalitn√≠ dubov√Ĺ r√°m

organic

Vyrobeno ze 100% pŇô√≠rodn√≠ho stabilizovan√©ho mechu

Machov√© hodiny - Ň°irok√° variabilita materi√°lov, farieb a veńĺkost√≠

҆irok√° variabilita materi√°lŇĮ, velikost√≠ a barevn√Ĺch kombinac√≠

Machov√© hodiny - tich√Ĺ hodinov√Ĺ strojńćek Quartz

Tich√Ĺ hodinov√Ĺ strojek QUARTZ

Machov√© hodiny - skvel√Ĺ interi√©rov√Ĺ doplnok

Jedineńćn√Ĺ interi√©rov√Ĺ doplnńõk

NenaŇ°li jste, co jste hledali?
NapiŇ°te n√°m sv√© pŇô√°n√≠ a my V√°m navrhneme a vyrob√≠me mechov√© hodiny na m√≠ru!

PoŇ°lite n√°m svoju predstavu a my sa V√°m ozveme

Zde vloŇĺte logo v kŇôivk√°ch:
(ZIP, PSD, PDF - max 1 s√ļbor)
Zde vloŇĺte foto interi√©ru, kde chcete mechovou dekoraci:
(ZIP, JPG, JPEG, PNG,PDF - max 3 s√ļbory)